Gốm sứ Hải Long nhận giấy chứng nhận Quatest 1 của Tổng cục đo lường chất lượng

Gốm sứ Hải Long đã đạt tiêu chuẩn chất lượng của Tổng Cục Đo Lường Chất lượng Việt Nam đối với sản phẩm gốm sứ.

 

Các sản phẩm của Hải Long đều đạt tiêu chuẩn về Pb và Cd dưới mức cho phép nhiều

 

Điều này đảm bảo rằng sản phẩm là an toàn về sức khỏe đối với người tiêu dùng

 

Đề hiểu rõ hơn về vấn đề này, các bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn hàng sứ của Nhật Bản đối với 2 thành phần quan trọng này

 

http://yenbai.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=2639&category=302

 

Array